Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Art Academy
Handels og abonnementsbetingelser
Produkter og tjenester udbydes af:

Cikuna
v. Christina Kjelsmark
Østergårdvej 7
7830 Vinderup
Kontakt os på mobil 51213215
info@artacademy.dk 
CVR 28447515

Tak fordi du handler hos Art Academy.dk. Vi skal gøre alt for at vores samarbejde forløber godt. Her kommer vores handelsbetingelser.
Personoplysninger:
Art Academy forbeholder sig retten til at lukke for adgangen til at downloade produkter, såfremt de indtastede personoplysninger er åbenlyst falske.
Alle priser er i danske kroner inkl. moms, medmindre andet er angivet.

Køb af online-produkter:
Brugsaftale:
Kurser der købes, er udelukkende henvendt til dig personligt og må kun benyttes i deres husstand. Enhver form for erhvervsmæssigt formål er ikke tilladt, ligesom det heller ikke er tilladt at foretage nogen form for videregivelse af produktet/produkterne. Det er heller ikke tilladt for dig, eller tredjepart, at omgå, eller forsøge at omgå, eventuelle sikkerhedsforanstaltninger. Hvis du ønsker at citere noget af det købte materiale, skal dette foregå på korrekt ved at du kontakter Art Academy.dk for tilladelse. Som kunde er det dit ansvar at det købte materiale ikke videregives af tredje part.
Køb af et online-produkt ved Art Academy inkluderer 1 licens og materialet må ikke distribueres på nogen måde.
Alle online-produkter er omfattet af loven om ophavsret. De er skrevet, layoutet, produceret og distribueret af Art Academy. Du er velkommen til at bruge online-produkterne til personligt brug, det vil sige, at du må høre/se dem privat, udskrive e-bøger, men du må derimod ikke – hverken gratis eller mod betaling, dele, kopiere, udlåne, publicere, sælge eller på nogen anden måde videregive Art Academy´s online-produkter. Det er heller ikke tilladt at anvende online-produkterne til undervisning uden forudgående tilladelse.

Salg og levering:
Levering af online-materiale sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 6 hverdage. Levering sker ved adgang til download via link tilsendt i e-mail.
Ved tilmelding til livekurser, workshops m.v. er tilmeldingen bindende og personlig, dvs. at den ikke kan overdrages til andre. Ved afbud mindre end 30 dage før afholdelse, refunderes det indbetalte beløb ikke. Mellem 30 og 60 dage, returneres halvdelen af beløbet. Ved afbud mere en 60 dage før afholdelse refunderes beløbet med fradrag af et administrationsgebyr.

Køb af fysiske varer:
Du kan betale i shoppen med Dankort, Visa, VisaElektron og Mastercard.
Levering af fysiske produkter foregår oftest med Post Danmark, og sker oftest i løbet 2 – 3 dage efter registreret betaling, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 6-10 hverdage.
Garanti, reklamation og fortrydelsesret:
Varer som er skadet under forsendelse.
Tjek venligst altid dine varer ved modtagelsen. Hvis en vare er behæftet med synlige fejl og mangler, eller er blevet skadet under forsendelsen, skal du indenfor 24 timer eller senest førstkommende hverdag kontakte os på info@artacademy.dk – så bytter vi varen uden fragtomkostninger for dig.
Vær opmærksom på, at retten til at reklamere over synlige fejl/mangler eller skader på en vare bortfalder, hvis ovennævnte reklamationsfrist ikke overholdes.

Fortrydelsesret:
Du har 14 dages fortrydelsesret iflg. forbrugeraftaleloven
Betingelserne er følgende:
At varen returneres inden for 14 dage fra modtagelsen i ubrudt emballage og i samme stand som den er modtaget.
Returnering sker for din egen regning.
Dine penge sendes retur til det kontonummer, du medsender, inden for 30 dage.
På ArtAcademy´s digitale produkter er der ingen returret, men du har som køber stadig to års reklamationsret ifølge købeloven. Dette gælder alle digitale produkter (lydkurser, videokurser, e-bøger, web-seminar). Digitale produkter dækker over alle online og download produkter i webshoppen.
Det er som udgangspunkt muligt og tilladt at se, høre, downloade (når dette er muligt) og udprinte onlinemateriale så ofte det ønskes. I tilfælde af,, at sitet nedlægges eller kontoen lukkes, vil der så vidt muligt gives forudgående besked om dette i god tid, så det er muligt at hente alle de ønskede data forinden.

Garanti og reklamationsret:
Der er 6 måneders garanti på varer købt hos mig. Garantien gælder fra den dag, varen udleveres til kunden.
Garantien omfatter synlige eller skjulte produktionsfejl.
Ved synlige fejl forstås skader eller mangler på varen, som opdages umiddelbart efter modtagelsen.
Der skal reklameres senest indenfor 24 timer eller førstkommende hverdag.
Skader som opstår efter ibrugtagning, og som kan henføres til en produktionsfejl, er omfattet af garantien.
Varer som efter ibrugtagning går i stykker, som følge af forkert håndtering eller fordi de på anden måde har lidt overlast, er ikke omfattet af garantien.
Du har 2 års reklamationsret, men hvis du reklamerer mere end 6 måneder efter dit køb, er det dog dig, der skal bevise, at fejlen eller manglen er opstået som følge af produktionsfejl.

Returadresse:
Cikuna
Østergårdvej 7
7830 Vinderup

Abonnementsaftale:
For abonnementer gælder, at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for trækket tilsendes per E-mail.
Du modtager en e-mail med bekræftelse på din abonnementstilmelding, efter indgåelse af abonnementet.
Du kan når som helst opsige dit abonnement, ved at logge ind på din konto og selv afbryde abonnementet. Opsigelsen er øjeblikkelig, og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Allerede udsendte fakturaer skal dog stadig betales.
Ønsker du at forny dit kortnummer, gøres dette ved at klikke på det link, der står i hver faktura.
Vi forbeholder os ret, til at lukke for adgang til medlemssites og kurser uden varsel i tilfælde af upassende adfærd f.eks. i diskussionsforum. I sådanne tilfælde refunderes om muligt et beløb svarende til prisen for det antal dage i den pågældende måned, der er betalt for.

Personoplysninger:
Vi videregiver ikke personoplysninger om vores kunder, med mindre dette fremgår tydeligt, eller der sker brud på denne aftale. ArtAcademy.dk forbeholder sig retten til at lukke for adgangen til at downloade produkter, såfremt de indtastede personoplysninger er åbenlyst falske.

Øvrigt:
Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Art Academy. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt.